EXCLUSIVE Aparthotel Sp. z o.o.

ul. Krawiecka 6 lok. 4
50-148 Wrocław
NIP 8971880166 │ KRS 0000847100 │ REGON 386355474

Nr rachunku bankowego IBAN: PL72 1090 2398 0000 0001 5361 7186
BIC | SWIFT: WBKPPLPP

Rachunek walutowy w walucie EURO: PL28 1090 2398 0000 0001 5369 0728

CENTRALA FIRMY:

Prezes Zarządu – Piotr Cwojdziński piotr.cwojdzinski@eahotels.pl
Prokurent │Dyrektor ds. Finansów i Administracji – Patrycja Tratwal patrycja.tratwal@eahotels.pl
Dyrektor ds. Sprzedaży – Katarzyna Gonera katarzyna.gonera@eahotels.pl
Dyrektor ds. Jakości – Anna Kwaśniewska-Lach anna.kwasniewska@eahotels.pl

DYREKTORZY ODDZIAŁOWI:

EXCLUSIVE Aparthotel │ Kraków Browar Lubicz
EXCLUSIVE Aparthotel │ Kraków Lubicz 40

Dyrektor Zarządzający Kraków – Sylwia Zegarlińska sylwia.zegarlinska@eahotels.pl

EXCLUSIVE Aparthotel │ Warszawa Atelier Residence
Dyrektor Zarządzający Warszawa – Piotr Cwojdziński piotr.cwojdzinski@eahotels.pl

EXCLUSIVE Aparthotel │ Wrocław Krawiecka
EXCLUSIVE Aparthotel │ Wrocław Marina

Dyrektor Zarządzający Wrocław – Yuriy Shepsheley yuriy.shepsheley@eahotels.pl